Újdonságainkból

101 ötletes játék gyerekeknek esős napokra / Isaac, Dawn. - Budapest : Central Kv., 2016

25 év. - Kecskemét : Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, 2016

50 tény, amit tudnod kell az emberi testről / Royston, Angela. - Budapest : Móra, cop. 2016

50 tény, amit tudnod kell Földünk időjárásáról / Claybourne, Anna. - Budapest : Móra, cop. 2016

Adatok a magyar református prédikációs gyakorlat újraértékeléséhez / Szetey Szabolcs. – Budapest KGRE, 2016

Agresszió, öngyilkosság, addikció. - Budapest : Noran Libro, 2017

Az agresszió. - Szeged : Pro Philosphia Szegediensi Alapítvány, 2016

Alkotás és kibontakozás / Antalfi Mária. - Budapest : Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, cop. 2016

Beszélgetések a függőségről / Révai Gábor. - Budapest : ibri, 2016

Bevezetés az Ószövetség könyveibe / Rózsa Huba. – Budapest : Szent István Társ., 2016

Beyond Calvin / Murdock, Graeme. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2004

A Biblia négy vezetési alapelve / Kessler, Volker. – Budapest : Harmat, 2016

Börtönlevelek / Bonhoeffer, Dietrich. – Budapest : Harmat, 2016  

Cigányok és romák / Szabóné Kármán Judit. - 2016

A csend ereje / Löhken, Sylvia. - Budapest : Libri, 2016

A csodálatos 5-pontos skála / Buron, Kari Dunn. – Szentendre : Geobook, 2016

Csoportdinamika / Rudas János. - Budapest : Oriold és Társai K., cop. 2016

Démonaink / Szondy Máté. - Budapest : Kulcslyuk K., 2016

Digitális média és mindennapi élet / Andok Mónika. - Budapest : L'Harmattan, 2016

Digitalizáció és új média / Fehér Katalin. - Budapest : Akadémiai K., 2016

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés. - Budapest : Raabe Klett, 2017

Életválságok meséi / Boldizsár Ildikó. - Budapest : Magvető, 2016

Eleven kölykök / Kurcinka, Mary Sheedy. - Budapest : Jaffa, cop. 2016

"És mégis fennmaradtunk" / Csiha Kálmán. – Budapest : Heumann E. K., 2017

Az elkényeztetett gyerek legendája / Kohn, Alfie. – Budapest : Jaffa, cop. 2017

Emberi erőforrásaink 21.  százada / Polónyi István. - Budapest : Gondolat, 2016

Én, a megbélyegzett / Kneszl Beáta Carmen. - Budapest : Figyelem K., 2016

Érted vagyunk / Juul, Jesper. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016

Értelmiség és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon /  Fehér Katalin . – Budapest : Eötvös J. Kvk.  , 2017

Észcsiszoló Bongard-problémákkal / Tuzson Zoltán. - Cluj-Napoca : Ábel K., 2016

Fegyelmezés szeretettel / Wyckoff, Jerry. - Budapest : Jaffa, cop. 2017

Fenntartható fejlődés / Horváth Zsuzsanna. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2016

Gondolatok Karácsony Sándor művészetszemléletéről / Deme Tamás. - Budapest : Magyar Művészeti Akadémia, 2016

Gyerekkori válságkezelés felsőfokon / Kast-Zahn, Annette. - Budapest : Móra, cop. 2016

Gyereknevelés hatalmi harcok nélkül / Stiffelman, Susan. - Budapest : Jaffa, cop. 2016

A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása és története / Pápai Páriz Ferenc. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016

Hajszolt gyerekek / Elkind, David. - Budapest : Jaffa, cop. 2016

Helyesírási gyakorlókönyv / Nagy Lajos, Cs.. - Budapest : Trezor, 2016

Hogyan neveljük felnőtté / Lycthcott-Haims, Julie. - Budapest : Kossuth, cop. 2016

Ifjúságügy. - Budapest : Az Ifjúságügy Szakértőinek Társasága Alapítvány, 2016

Információs eszközök és tanulás a kognitív pszichológiai kutatásokban. - Budapest : Akadémiai K., 2016

Jelek és sámánok a sziklarajzokon / Hoppál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2016

Kamaszmentő / Gyarmati Katalin Anna. - Budapest : Tea K., 2016

A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatainak forrásai. - Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2016

Kegyelemben bízó nevelés / Kimmel, Tim. - Cluj-Napoca : Koinonia, 2016

Kézikönyv a testnevelés tanításához az 5-8. osztályok részére. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016

Kijózanító rózsaszín és más, gondolatainkat, érzéseinket és viselkedésünket befolyásoló, rejtett tényezők / Alter, Adam. - Budapest : HVG K., 2016

Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. - Budapest : Hungarovox, 2016

A korai kapcsolat zavarai / Hámori Eszter. - Budapest : Oriold, 2016

A korai magyar grammatikák / Constantinovitsné Vladár Zsuzsa. - Budapest : Tinta Kvk., 2016

Könyv, könyvtár, olvasás. - Debrecen : Bényei M., 2016

A következetes nevelés kézikönyve / Kast-Zahn, Annette. - Budapest : Móra, cop. 2016

A legkisebb boszorkány / Lázár Ervin. - Budapest : Móra, cop. 2016

A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról / Bánki György. - Budapest : Ab Ovo, cop. 2016

Legyőzzük a félelmet / Cohen, Lawrence J.. - Budapest : Kulcslyuk K., cop. 2016

A lelkünkhöz nem nyúlhatnak / Pallavicini-Andrássy Borbála. – Budapest : Európa, 2016  

Machiavellizmus / Bereczkei Tamás. - Budapest : Typotex, cop. 2016

Magyar nyelv / Gaál Edit. - Budapest : Tinta Kvk., 2016

Magyar statisztikai évkönyv. - Budapest : KSH, 2016

A magyarországi cigányok viszonyai / Leskó Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2015

A magyarországi papíripar összefoglaló története, 1530-2010 / Annus Sándor. - Budapest : Optima Téka, 2016

Matek mindenhol / Eastaway, Rob. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2016

Matematikai intelligencia és kognitív kontroll / Kondé Zoltán. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016

Megérteni? Büntetni? / Valet, Gilles-Marie. - Budapest : Saxum, 2016

A megértés táblázata - a magyarázat / Hadnagy Előd. - Budapest : Megértés Útja Egyesület, 2015

... mégis mondj igent az életre! / Frankl, Viktor E.. - Budapest : Európa, 2016

Mindentudó illemtudó / Czmerk-Prisztács Edit. - Budapest : Szent Gellért K., 2016

A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016

A Názáreti Jézus / Hesemann, Michael. – Budapest : Szent István Társ., 2016

Nehezen kezelhető gyerekek / Fuller, Andrew. - Budapest : Scolar K., 2016

Netfüggő gyerekek / Chapman, Gary. - Budapest : Harmat, 2016

Nevelés és iskola / Mrázik Julianna. - Budapest : Ad Librum, 2015

Neveléslélektan - kitekintésekkel / Bakk-Miklósi Kinga. - Kolozsvár : Ábel K., 2016

Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. - Budapest : Gondolat, 2015

Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton / Riché, Pierre. - Budapest : Szent István Társ., 2016

Az Opus Deitől a Provida Materig / Bertalan Péter. – Budapest :  L'Harmattan, 2016

Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1920-1932. – Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

Ökológiai lábnyom és fenntarthatóság. - Budapest : L'Harmattan, 2016

Az ökológiai lábnyom határai / Szigeti Cecília. - Budapest : Typotex, cop. 2016

Önkéntesség és új típusú önkéntesség a felsőoktatási hallgatók körében / Fényes Hajnalka. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015

A pedagógia adósságai / Némethné Tóth Ágnes. - Szombathely : Savaria University Press, 2015

Protestáns hősök. – Budapest :  Press-Pannonica-Media, 2016

A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások  / Kustár Zoltán. – Debrecen : DRHE, 2017

Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben / Bagdy Emőke. - Budapest : Szépmíves, 2016

Pszichopátiás tendenciák megjelenése gyerek- és serdülőkorban / Pataky Nóra. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016

Régiók, határok, identitások. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, 2016 

Romani gastro / Budai Zsanett. - Budapest : Libri, 2016

Sorsfordító imádságok / Cseri Kálmán. – Budapest : Harmat, 2016

A Székesfehérvári egyházmegye zsinatai a 20. század első felében. – Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

Szógyűjtemény a dyslexia javításához / Adorján Katalin. - Budapest : Meixner Alapítvány, 2015

A Szondi-teszt korszerű értelmezése / Lukács Dénes. - Budapest : Oriold, cop. 2016

Szöveg a számítógépen / Kis Ádám. - Bicske : Szak K., 2016

A szülői elidegenítésről / Baker, Amy J. L.. - Veszprém : Kalliopé, 2016

Szülők bolygója / Woods, Mark. - Budapest : Jaffa, cop. 2016

Tanulmányok a konduktív pedgógia köréből. - Budapest : Pető A. Főisk., 2016

A tehetség ajándéka / Freeman, Joan. - Budapest : Animula, 2015

Több mint húsz év a roma közéletben / Csorba Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2014

Tudósok és lángelmék / Farndon, John. - Budapest : Gulliver, cop. 2014

Túlélési tippek a sulihoz / Beller, Roland. - Budapest : Móra, cop. 2016

Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában / Bicsák Zsanett Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2016

A völgy, írta Tárkony / Kollár Árpád. - Budapest : Csimota, 2016

Zene és egészség. - Budapest : Kossuth, 2016