Újdonságainkból

Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok. - Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016

 

Ágyúk és virágok / Cziffra György. - Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015

Állva temessetek el! / Fonseca, Isabel. - Budapest : Európa, 2010

Amicus caesaris / Fazekas István. - Budapest : Cédrus Mûvészeti Alapítvány, 2016

Amikor a gyermek megjelenik / Dolto, Françoise. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013-2015

Amikor beköszönt a világvége, avagy az igazság az igazságról / Benyó Piros. - Neckenmarkt : Novum Pro, cop. 2016

Anya - nyelv - búvár / Szőcsné Antal Irén. - Budapest : Tinta Kvk., 2016

Anyám, Karácsony / Kovács József Hontalan. - Pécs : Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, 2005

Atlas of global christianity, 1910-2010. - Edinburgh : Edinburgh Univ. Press, 2013

 

A beszédhibák javítása / Kanizsai Dezső. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016

Beszélgetések Méliusz Józseffel / Molnár Gusztáv. - Kolozsvár : Korunk, 2012

Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába / Kocsis Imre. - Budapest : Szent István Társ., 2013-2014

Billenések. - Budapest : Oriold és Társai K., 2016

A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig / Ladányi János.  - Budapest : MTA Történettudományi Intézet, 2009

 

Ciganológia - romológia. - Pécs : Dialóg Campus, 2000 Cigány - magyar képes olvasókönyv / Karsai Ervin. - Budapest : Gondolat, 1990

Cigány fiatalok a nagyvilágban / Várnagy Elemér. - Abaliget : Lámpás, 1993

Cigány gyerekek az iskolában / Abajo, José Eugenio. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2008

Cigány kronológia / Hegedűs Sándor. - Piliscsaba : Konsept-H. K., cop. 2000

Cigánylabirintus / Kardos Péter. - Budapest : Jonathan Miller, 2004

Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon / Gyetvai Gellért.  - Békés : Cigány Módszertani és Kutató Központ, 2014

Cigányok / Faludi András. - Budapest : Kossuth, 1964

A cigányok / Thomasius, Jacob. - Budapest : Orpheusz, cop. 1998

Cigányok, honnét jöttek - merre tartanak?. - Budapest : Kozmosz, 1983

Cigányország útjain / Barthelemy, André. - Abaliget : Lámpás, 1992

Cigányságom vállalom / Rostás-Farkas György. - Budapest : Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, 1992

Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [szerk. Kosztics István]. - Pécs : Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, 2005-2009

Cigánytelep nyolctól négyig / Kiss Dávid. - Budapest : Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2011

Csak vitt a szél / Szécsi Magda. - Budapest : Magister '93, 2000

Csandra szekere / Lakatos Menyhért. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1981

Csodálatos vezetés / Mittelstaedt, Elizabeth. – Szombathely : Immanuel Szószóró, 2016

 

A digitális nemzedék nevelése / Taylor, Jim. - Budapest : Móra, cop. 2016

 

Ecclesia sine macula et regula / Füsti Molnár Szilveszter. - Sárospatak : Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2008

Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai / Balogh László. - Debrecen : Didakt, 22016

Az egyiptomi hieroglifák zsebkönyve / Parkinson, Richard. - Budapest : Partvonal, 2015

"Egyszer karolj át egy fát!" / Murányi Gábor. - Budapest : Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1986

Einstein elfeledett fia / Seksik, Laurent. - Pécs : Alexandra, 2015

Egy élet térképe / Bartusz-Dobosi László. - Pécs : Pro Pannonia, 2012

Élet - hinta / Szikszai Szabolcs. - Budapest : Harmat, 2016

Az elme nyelve / Schnell Zsuzsanna. - Budapest : Akadémiai K., 2016

Elmélkedések / Marcus Aurelius. - Budapest : Atlantisz, 2016

Emberi erőforrásaink 21.  százada / Polónyi István. - Budapest : Gondolat, 2016

Emberi méltóság és személyes autonómia / Quante, Michael. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012

Élni és halni hagyni / Bérczes Tibor. - Budapest : Corvina, 2016

Az én kis életem / Péliné Nyári Hilda. - Budapest : T-Twins, 1996

Az én, én, én járvány / McCready, Amy. - Budapest : XXI. Század K., 2016

Erdély az én hazám / Kuncz Aladár. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2013

Érzékelésfejlesztő foglalkozások / Biermann, Ingrid. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016

Érzelmi intelligencia / Diederichs, Gilles. - Budapest : Bookline, 2016

Erõsebb a gyûlöletnél / Guénard, Tim. - Budapest : Szent István Társ., 2016

Esterházy Jánosról a közép - európai dialógus jegyében. -  : Élõ Zoboralja Polgári Társulás, 2016

Etika / Hársfalvi Katalin. - Budapest : Szent István Társ., 2015

Az etnikum mítosza / Steinberg, Stephen. - Budapest : Cserépfalvi Alapítvány, cop. 1994

Evangélikus és református gyülekezeti énekek, 1601-1700. - Budapest : Balassi, cop. 2016

Evolúciós pszichológia mesterfokon. - Pécs : Pro Pannonia, 2016

Ex libris és képkultúra / Vasné Tóth Kornélia. - Budapest : OSZK, cop. 2016

Ezeregy nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy Asperger-szindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához / Notbohm, Ellen. - Budapest  : Akadémiai K., 2016

 

Fehéren, feketén. - Budapest : L'Harmattan, 2004

A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései / Striker Sándor. - Budapest : ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2015

A feneketlen csizma. - Dunaszerdahely : Szlovákiai Magyar Művelődési Int., 2014

A filozófia tankönyve / Frenyó Zoltán. - Budapest : Szent István Társ., 2016

Finnország művelődési és oktatási rendszere. - Budapest : Gondolat, 2016

 

A Golden Age. - Budapest : Corvina, 1991

The great divorce / Lewis, Clive Staples. - London : HarperCollins, 2001

A Grimm-meséktől a modern mondákig / Nagy Ilona. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015

Gyakorló magyar nyelvtan / Szita Szilvia. - Budapest : Akadémiai K., 2016

Gyerekek érzelmi intelligenciája / Gottman, John M.. - Budapest : Jaffa, cop. 2016

Gyereklélek sportcipőben / Gyömbér Noémi. - Budapest : Noran Libro, 2016

A gyereknevelés szabályai / Templar, Richard. - Budapest : Scolar K., 2016

 

Hány barátod is van?. - Budapest : Oriold, cop. 2016

Hatalom, konfliktus, kultúra / Jávor István. - Budapest : KJK-Kerszöv, cop. 2005

A hatalom ködében. - Budapest : MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, 2016

Hátrányban az előny - a szociokulturálisan hátrányos tehetségek /

Gyarmathy Éva. - Budapest : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010

Héthatár / Nagy Gábor. - Budapest : Tipp Cult, 2013

The history of hungarian art in the twentieth century / Andrási Gábor. - Budapest : Corvina, 1999

Hogyan?  Tovább!. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2005

Holokauszt, új utak, új generációk. - Budapest : Fiatal Írók Szövetsége, 2016

A hosszú éjszakák meséi / Lakatos Menyhért. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1979

 

Így éltek az elsõ keresztények / Hamman, Adalbert. - Budapest : Szent István Társ., 2016

Ifjúságügy. - Budapest : UISZ Alapítvány, 2016

Az írás-olvasási és számolási zavarok kezelése / Christiansen, Andrea. - Budapest : Saxum, 2014

Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban / Zólya Andrea Csilla. - Kolozsvár : Komp-Press, 2012

Iskolai ámokfutások / Kulcsár Gabriella. - Budapest : Virágmandula Kft., 2016

Isten és Stephen Hawking / Lennox, John C.. - Kolozsvár : Koinonia, 2016

Isten háta mögött. - Budapest : Heti Válasz, cop. 2012

 

Játékos szorzótábla / Dickins, Rosie. - Budapest : Kolibri, cop. 2015

Jelenlét. - Budapest : Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2011

Jézus alakja a Koránban / Dobos Károly Dániel. - Budapest : Szent István Társ., 2016

Jézus csodáiról szóló elbeszélések Márk evangéliumában / Bekõ István Márton. - Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2016

 

A kamasz agy / Jensen, Frances E.. - Budapest : Libri, 2016

Kereszténység, nemzet, szabadság. - Budapest : Jezsuita K., 2016

Kezelési útmutató kamaszokhoz / Downshire, Janey. - Budapest : Jaffa, 2016

Kié legyen az iskola? / Varsányi József. - Budapest : Amtak, 2016

Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés / Mastenbroek, Willem F.G.. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1991

Kollektív emlékezet és holokausztmúlt / Kovács Mónika. – Budapest  : Corvina, 2016

Könyvtári reneszánsz / Sípos Anna Magdolna. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2016

A középkori filozófia története / Gilson, Étienne. - Budapest : Kairosz, 2015

 

A legszebb magyar tündérmesék. - Budapest : Roland, 2016

"Légy elrejtett ember!" / Tácisz, Dionísziosz. - Budapest : Odigitria - Jel, 2016

Kommunikáció és személyköziség / Erdélyi Margit. – Dunaszerdahely Média Nova M, 2015

 

A magyar mint idegen nyelv grammatikája / Budai László. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015

Magyar nyelvkönyv A1+. - 2013

Magyarország / Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2016

Magyarország társadalomtörténete a 18-19. században / Faragó Tamás. - Budapest : DICO, 2004

A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája / Szuhay Péter. - Budapest : Panoráma, 1999

A magyarországi cigányok viszonyai / Leskó Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2015

A marslakók bölcsessége / Hargittai Balázs. - Budapest : Akadémiai K., 2016

Média és társadalom az információ korában / Szécsi Gábor. - Budapest : Akadémiai K., 2016

Médiabefolyásolás / Antal Zsolt. - Budapest : Századvég, cop. 2015

Médiák és váltások. - Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, cop. 2015

A megbocsátás mint Isten ajándéka / Berna, Rosmarie. – Magyarszék  : Sarutlan Kármelita Nõvérek, 2016

Megismerés és elfogadás. - Budapest : Nyitott Könyvműhely, 2009

Megközelítések / Nahalka István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004

Mese és filológia / Domokos Mariann. - Budapest : Akadémiai K., 2015

A múltat bevallani / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2016

A multietnikus nemzetállam, 1918-1992 / Szarka László. – Pozsony  : Kalligram, 2015

"Mutasd meg szépségednek fönségét..." / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2016

A működő család / Juul, Jesper. - Budapest : Park, 2016

My first bilingual book. - Piliscsaba : Konsept-H. K., 2006

 

Nádasdy Fernc (1623-1671) nyomdái / Viskolcz Noémi. - Budapest : Argumentum, cop. 2015

Nehéz nem szatírát írni / Hamvas Béla. - Budapest : Medio, cop. 2016

Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében.  - Budapest : Gondolat, 2015

Nevelésünk erdménye: a mosolygó gyermek / Csibi Mónika. - Kolozsvár : Ábel K., 2015

Nyelv/rács/törés / Kántás Balázs. - Budapest : Fiatal Írók Szövetsége, 2013

Nyelvtani munkafüzet A1+. - 2013

A nyomor börtönei / Wacquant, Loic. - Budapest : Helikon, 2001

 

Az ókori görögök / Singer, Claire. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2016

Országodba befogadtál. - Budapest : Kálvin, 2015

 

Az ölelés / Petrozzi, Rita Agnese. - Budapest : Szent István Társ., 2016 

Az örömök útján / Böjte Csaba. - Szeged : Lazi, 2016

Örömre nevelni / Winkler Márta. - Szombathely : Savaria University Press, 2016

Összeteszem két kezemet / Bohatta, Ida. - Budapest : Simon K., 2014

 

Papírszínház. - Budapest : Csimota, 2016

Pecséthordozók / Tóth Klára, B.. - Pilisvörösvár : Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egy., 2016

A pictorial history of hungarian art. - Budapest : Corvina, 1998

Pillantás a cigányzenére / Suki András. - Piliscsaba : Konsept-H. K., 2008

A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig / Köbel Szilvia. - Budapest : Gondolat, 2015

A pszichológia nagykönyve. - Budapest : HVG K., 2016

 

Rajz- és festőiskola gyerekeknek / Bernfels, Alex. - Budapest : Sziget, 2010

Rajzfeladatok mindenkinek / Barber, Barrington. - Budapest : Gabo, cop. 2016

Rajzolni egyszerű / Barber, Barrington. - Budapest : Gabo, cop. 2016

A relativitás irodalma / Bene Adrián. - Budapest : Kijárat, 2013

A reménnyel gyõzködjük magunkat / Botlik József. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2015

Romák a XXI. század Magyarországán. - Erdőkertes : Ars Longa Alapítvány, 2001

 

A sajtószabadság története Magyarországon, 1914-1989. – Budapest : Wolters Kluwer, 2015

Sityu romanes! / Papp János. - Budapest : Ezra Humánszolg. Kft., 2013

A Szabadság térrõl Washingtonon át a Vatikánba - és vissza. - Budapest : Magyar Napló, 2016

Szent Márton / Sulpicius Severus. - Pannonhalma : Bencés K., 2016

Szép magyar ének. - Budapest : Akovita Kft., cop. 2016

A szeretet túlcsordulása. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2012

Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez. - Budapest : Gondolat, 2016

Egy szó mint száz / Pelcz Katalin. - Budapest : Akadémiai K., 2015

A szorgos és a rest. - Budapest : Lilliput, cop. 2016

Szülők feltétel nélkül / Kohn, Alfie. - Budapest : Jaffa, cop. 2016

Szülőszelidítés / Carey, Tanith. - Budapest : Park, cop. 2016

 

Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / Kovalcsik Katalin. - Budapest : Iskolafejlesztési Alapítvány, 2001

A tanuló felnőtt / Maróti Andor. - Budapest : ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2015

A társak és a társadalom megismerése / Fiske, Susan T.. - Budapest : Osiris, 2006

A testnevelés tantervelmélete / Hamar Pál. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2016

Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat [Nyomtatott kotta] / Kodály Zoltán. - Budapest : Editio Musica, 2008

Történelemtanítás a 21. század elején. - Budapest : L'Harmattan, 2016

 

Vakrepülés / Luyendijk, Joris. - Budapest : Corvina, 2015

Vallás és mûvészet. - Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2016

Vallási szavak kisszótára / Erdõs Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2016

Vallástudományi magasles / Hoppál K. Bulcsú. - Budapest : L'Harmattan, 2015

Velünk beszélj, ne rólunk!. - Budapest : Napvilág, 2016

Virtuális paradicsom, vagy pokol.com? / Cucci, Giovanni. - Budapest : Jezsuita K., 2016

Visszafojtott emlékezet / Katz Katalin. - Budapest : Pont Kiadó, cop. 2005

 

 

 

 

A "magyarok istene" / Szendrei László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014

1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2014

Ágyúk és virágok / Cziffra György. - Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015

Akaratlagos figyelem, biztos egyensúly, csodálatos összhang / Goddard Blythe, Sally. - Budapest : Medicina, 2014

Amerikai délibáb / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, cop.2015

Angol - magyar beszédfordulatok / Náray-Szabó Márton. – Budapest : Tinta Kvk., 2014

Angol nyelvtani áttekintés. - Komárom : Lingea, 2014

Angolkeringő / Vallasek Júlia. - Budapest : Gondolat, 2015

Az anyanyelvi nevelés tantárgypedagógiája az alsó tagozaton / Besir Anna. - Budapest : Oktatáskutató és Fejlesztő Int., 2014

Az autizmus, mint kontextusvakság / Vermeulen, Peter. - Szentendre : Geobook, cop. 2014

 

Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / ... ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Revideált új ford. - Budapest : Kálvin, 2014

Big data / Mayer-Schönberger, Viktor. - Budapest : HVG K., 2014

A Big data ökoszisztémája / Bőgel György. - Budapest : Typotex, cop. 2015

A bűnösség kérdése / Jaspers, Karl. - Budapest : Noran Libro, 2015

 

Coaching alapok és irányzatok. - Budapest : Akadémiai K., cop. 2014

Csilicsali Csalavári Csalavér / Móra Ferenc. - Budapest : Móra, 2011

 

Drámamentes fegyelmezés / Siegel, Daniel. - Budapest : Ursus Libris, 2015

 

"Egy európai formátumú államférfi" / Ujváry Gábor. - Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 2014

Életútinterjú : Prügytől Sárospatakon át Debrecenig / Lenkeyné Semsey Klára. - Budapest : L'Harmattan : Károli Gáspár Református Egyetem, cop. 2014

Az ének-zenei nevelés lehetőségei kisgyermekkorban. - cop. 2015

English grammar in use / Murphy, Raymond. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2014

Erkölcs és jellem / Ranschburg Jenő. - Budapest : Saxum, 2013

Erőszakmentes kommunikáció / Rust, Serena. - Budapest : Bioenergetic, 2014

 

Fafaragás gyerekeknek / Kempter, Sascha. - Budapest : Cser K., 2015

Felnőtt gyermekirodalom / Lovász Andrea. - Szentendre : Cerkabella, 2015

Funkcionális edzés mesterfokon / Boyle, Michael. - Budapest : Jaffa, 2014

 

Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében / Sasfi Csaba. - Budapest : Korall, 2013

Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem / Filó Erika. - Budapest : HVG-ORAC, 2015

 

A Heidelbergi Káté magyarázata / Fekete Károly. - Budapest : Kálvin, 2013.

A hellenisztikus filozófusok / Long, Anthony A.. - Budapest : Akadémiai K., 2014

Egy hét anyánál, egy hét apánál / Kiesewetter, Ina. - Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013

Egy hétpróbás falukutató / Kovács Imre. - Budapest : PC Magister Alapítvány, 2013

A hiperaktív, figyelemhiányos gyerek / Ettrich, Christine. - Budapest : Móra, cop. 2012

Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? / Carr, Nicholas. - Budapest : HVG K., 2014

Holland társalgás. - Komárom : Lingea, cop. 2013

 

Impakt faktor / Trencsényi László. - Budapest : Fapadoskönyv.hu, 2014

Információ, társadalom, biztonság / Haig Zsolt. - Budapest : NKE, 2015

Intő szülőknek, nevelőknek / Bogdán Mária Emese. - Cluj-Napoca : Ábel K., 2014

 

Játékos nevelés / Cohen, Lawrence J.. - Budapest : Kulcslyuk K., cop. 2015

A jelenkori magyar társadalom / Valuch Tibor. - Budapest : Osiris, 2015

 

Kárpát-térség nemzeti parkjai / Bodnár László. - Eger : Bodnár Geográfus BT, 2015

A kék kerítés / Marék Veronika. - Budapest : Móra, cop. 2015

A keresztyén vallás rendszere 1-2. köt. / Calvin, Jean. - Budapest : Kálvin, 2014   

Kertpedagógia / Szalontai Krisztina. - Budapest : Kornétás, cop. 2015

A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása / Covey, Sean. - Budapest : Harmat, 2014

Kiút a játékszenvedélyből / Hughes, Joanna. - Budapest : Harmat, 2015

A koncentrációs képességek fejlesztése / Weyhreter, Helmut. - Budapest : Saxum, 2015

A könyv története / Cave, Roderick. - Budapest : Kossuth, cop. 2015

A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában / Kövecsené Gősi Viktória. - Győr : Hazánk, 2015

Krumpli, papír, olló / Török Szilvi. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014

A kulturális örökség joga / Szabó Annamária Eszter. - Budapest : Bíbor K., 2013

A kunok története a mongol hódításig / Kovács Szilvia. – Budapest : Balassi, cop. 2014

Különleges elmék / Hargittai Balázs. - Budapest : Corvina, 2014

 

Laterális gondolkodás / De Bono, Edward. - Budapest : HVG K., 2015

Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón / Kapitány Ágnes. - Budapest : Typotex, cop. 2013

Latin nyelvtan a középiskolák számára / Nagy Ferenc. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012 

A legényfa kivirágzik / Tamási Áron. - Budapest : Móra, 2015

Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / Dreyer, Hilke. - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 

Lopotnyik / Böszörményi Gyula. - Szentendre : Cerkabella, cop. 2014

 

A magyar festészet története fiataloknak / Horváth Gyöngyvér. - Budapest : Holnap, cop. 2015

Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996-2007 / Gerő Gyula. - Budapest : OSZK, 2009

A magyar történelem rejtvényei / Gottesmann Péter. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2015

Magyarázatos Biblia. - Budapest : Veritas, cop. 2014

Magyarok a honfoglalás korában. - Budapest : Helikon, 2015

Magyarországi nemzetiségekről gyerekeknek, fiataloknak / Lóczy István. - Balatonszabadi : Imedias K., 2014

A magyarországi nyomdászat képes krónikája / Bánfi Szilvia. - Budapest : OSZK, cop. 2014

Majdnem minden rövid története / Bryson, Bill. - Budapest : Akkord, 2014

Matematika szülőknek / Aharoni, Ron. - Budapest : Typotex, cop. 2015

Matematikai tételek és összefüggések / Matos Zoltán. - Szeged : Maxim, 2014

A médiamanipuláció boszorkánykonyhája / Kenyeres Attila Zoltán. - Debrecen : Magánkiadás, 2014

Mekkora szám a 43 trillió? / Huggins-Cooper, Lynn. - Budapest : Kolibri, 2014

Mentsük meg a fáraót! / Holler, Renée. - Budapest : Naphegy K., cop. 2014

Mérföldkő után / Hoffmann Rózsa. - Budapest : Kairosz, 2014

Mi bántja a gyerek lelkét? / Peer Krisztina. - Budapest : Tea K., cop. 2015

"Miért sírnak az emberek olyankor, ha örülnek" / Szaffner Éva. -  Szentendre : Geobook, 2015

Mindenki tud rajzolni / Morscheck, Karl-Heinz. - Budapest : Sziget, 2014

Mit tanítsunk? / Perlai Rezsőné. - Budapest : Flaccus, 2015

Mozgókönyvtár 2. - Budapest : Goethe Intézet, 2011

A múlt arcai / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2015

Munka szülőkkel gyermekterápiában / Novick, Kerry Kelly. - Budapest : Animula, cop. 2014

Művelődéspoitikai írások / Hóman Bálint. - Máriabesnyő : Attraktor, 2015

 

Német érettségi feladatlapok beszédértés vizsgához / Dömők Szilvia. - Budapest : Akadémiai K., 2008

Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2013

A nevelés kozmológusai. - Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2015

Nevelésfilozófiai gondolkodók Magyarországon a kiegyezéstől napjainkig / Bábosik Zoltán. - Budapest : Gabbiano Print, 2013

Női irodalmi hagyomány / Menyhért Anna. - Budapest : Napvilág, cop. 2013

 

Otthonos bábok, bábos otthonok / Babos Eszter. - Budapest : Fekete Sas, 2014

Óvodapedagógiai kislexikon / Körmöci Katalin. - Budapest : Flaccus, 2015

 

Az önépítés útjai / Kiss Tamás, T.. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015

 

Pedagógia, oktatás, könyvtár. - Pécs : PTE Egyetemi Kvt. és Tudásközpont, 2014

Pedagógiai kutatások módszertana és statisztikai alapjai / Bognárné Kocsis Judit. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2014

Piroska és a vegetáriánus farkas / Bárdos József. - Budapest : Pont Kiadó, 2015

Pons angol nyelvtan röviden és érthetően / Berry, Darcy Bruce. - Budapest : Klett, 2013

Pons nyelvtan 3 lépésben : német / Hauschild, Alke. - Budapest : Klett, 2014

Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában a jelentősebb egyházi rendtartásokban / Görözdi Zsolt. - Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2014

 

Rahel Varnhagen / Arendt, Hannah. - Budapest : Scolar K., 2014

Rám is gondoljatok / Gyurkó Szilvia. - Budapest : Bookline, 2015

Református identitás és magyar irodalom / Győri L. János. - Budapest : Kálvin, 2015

Rendhagyó matek / Domszky Zoltán. - Budapest : Magánkiadás, 2014

Reziliencia tréning / Wellensiek, Sylvia Kéré. - Miskolc : Z-Press, cop. 2014

Egy ropi naplója : pechszéria / Kinney, Jeff. - Szeged : Könyvmolyképző, 2014

Rozsban a fogó / Salinger, Jerome David. - Budapest : Európa, 2015

 

Salinger / Shields, David. - Budapest : Európa, 2015

Scolar kézikönyv a Bibliához. - Budapest : Scolar K., 2014

A Seuso-kincs / Hajdú Éva. - Budapest : Kossuth, cop. 2014

Sikerpszichológia / Smith, Leif H.. - Budapest : Panem, 2014

 

Számolás kvantummacskákkal / Gribbin, John R.. - Budapest : Akkord, cop. 2015

Száz történelmi rege / Kőváry László. - Onga : Nemzeti Örökség Kiadó, 2014

A személyiség titkai / Bagdy Emőke. - Budapest : Helikon, 2014

A szervezkedő ember / Csepeli György. - Budapest : Kossuth, cop. 2015

Szerzői jog és iparvédelem. - Budapest : Eötvös, 2015

Szóbeli feladatok : a német emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra / Péntek Bernadett. - Győr : Nordwest 2002, 2011

Szólj vissza a facebooknak! / Steyer, James Pearson. - Budapest : Gabo, cop. 2015

Szótár, lexikon, enciklopédia. - Budapest : Tinta Kvk., 2015

 

Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. - Debrecen : Debreceni Egyetem, 2014

Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés angolul / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2014

A tehetség ajándéka / Freeman, Joan. - Budapest : Animula, 2015

A tehetséges tanulók integrált és differenciált fejlesztésének eredményei egy kutatás tükrében / Gömöry Kornélia. - Debrecen : Didakt, 2013

A tehetséggondozás és -kutatás története / Tóth László. - Debrecen : Didakt, 2013

A teljes napló, 1970-73 / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2015

Természetes nyelvtanulás / Murányi Péter. - Pócsmegyer : Leviter, cop. 2015

Tesla / Carlson, W. Bernard. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2014

Tisza István és kora / Pölöskei Ferenc. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014

Tizenkét nap szabadság 1956 / Salamon Konrád. - Budapest : Magyar Napló, cop. 2014

Történelmi szimbólumaink / Pál-Antal Sándor. - Marosvásárhely : Mentor, 2014

Trianguláció a pedagógiai kutatásban / Sántha Kálmán. – Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015

Tulajdonságszótár. - Budapest : Tinta Kvk., 2015

A tükör előtt / Janikovszky Éva. - Budapest : Móra, cop. 2015

 

Vektoralgebra, mátrixok, determinánsok többváltozós függvények / Obádovics József Gyula. - 2015

A vers ellenforradalma / Horváth Viktor. - Budapest : Magvető, cop. 2014

Verses könyv / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2015

A világirodalom 33 legszebb meséje. - Budapest : General Press, cop. 2015

A vizuális nevelés és az anyanyelvi-irodalmi nevelés lehetőségei kisgyermekkorban. - cop. 2015

 

Wortwörtlich / Lázár Györgyné. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013