Újdonságainkból

A 147. zsoltár magyarázata / Luther, Martin . - Debrecen : Prudex, 2017

Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története / Zsilinszky Mihály . - Budapest : Históriaantik Kvk., 2012

365 játék, kísérlet és felfedezés a szabadban / Ambrose, Jamie. - Budapest : HVG K., 2017

500 rövid ókori sztori. - Budapest : Tinta Kvk., 2017

77 magyar népi játék / Beke Mária. - Budapest : Corvina, 2017

Az abszolút zene eszméje / Dahlhaus, Carl. - Budapest : Typotex, 2004

Adaptivitás a gyakorlatban / György Veronika. - Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

Az agy érzelmi élete / Davidson, Richard J. - Budapest : Akadémiai K., 2017

Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés. - 2017

Agyunk titkai / Jackson, Tom. - Budapest : Kossuth, cop. 2017

Aktív gyerek, gondolkodó felnőtt / Szántó-Féder Ágnes. - Budapest : Syllabux, cop. 2017

Az áldozat reprezentációi. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016

Állatasszisztált pedagógia és terápia. - Kaposvár : Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 2015

Alma a fájától / Solomon, Andrew. - Budapest : Libri, 2017

Az alma mater öröksége / Dobrova Zita. - Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

Amikor az író olvas / Tóth László. - Dunaszerdahely : Vámbéry Polgári Társulás, 2016

Az áramlat / Csíkszentmihályi Mihály. - Budapest : Akadémiai K., 2017

Átok, titok és ígéret a népmesében / Bálint Péter. - Debrecen : Didakt, 2015

Autizmus spektrumzavar és digitáliseszköz-használat / Dajka Orsolya. - Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

„Azért olvasok, hogy éljek" / Béres Judit. - Pécs : Kronosz, 2017

Bátorító mesék / Mézes Judit. - Pécel : Katica Könyv Műhely, 2017

Beethoven / Caeyers, Jan. - Budapest : Typotex, cop. 2013

Beszédes testek / Navarro, Joe. - Budapest : Libri, 2016

Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul / Magay Tamás. - Budapest : Tinta Kvk., 2017

Cigány nyelvjárási népmesék / Vekerdi József. - Debrecen : KLTE, 1985

Clio bűvöletében / Romsics Ignác . - Budapest : Osiris, 2011

Coetus Ungaricus / Szabó András . - Budapest : Balassi, 201

Credo / Feldmár András. - Budapest : HVG K., 2017

A családsegítés elmélete és gyakorlata / Feuer Mária . - Budapest : Akadémiai K., 2017

Csend a zaj korában / Kagge, Erling. - Debrecen : Park, cop. 2017

Az egyke / Szávai Ilona. - Budapest : Pont Kiadó, cop. 2017

Egyvilágrend / Drábik János . - Debrecen : Gold Book, 2017

Előzetes tudás és irodalomértés / Posta István György. - Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017

Az én gyerekem, a te gyereked, a mi gyerekünk / Latta, Nigel. - Budapest : Lettero, cop. 2017

Én, jómagam és a többiek / Little, Brian R. - Budapest : HVG K., 2017

Énekek Szent László király tiszteletére. - Budapest : Magyar Napló, 2017

Énekek Szent Márton püspök tiszteletére. - Budapest : Magyar Napló, 2017

Epizódok a titkok házából. - Budapest : Kronosz, 2017

Erőszakmentes kommunikáció / Rust, Serena. - Budapest : Bioenergetic, 2017

Értelmiség és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon / Fehér Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2017

Érzelmek kisgyerekkorban / Lieberman, Alicia F. – Budapest Jaffa, cop. 2017

Érzelmileg éretlen szülők felnőtt gyerekei / Gibson, Lindsy C. - Budapest : Kulcslyuk K., 2017

Eset-történet / Csabai Márta. - Budapest : Oriold, 2017

Észlelés és értelemképződés a filmművészetben / Gregus Zoltán. - Kolozsvár : Egyetemi Műhely K., 2016

Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet / Mezey Barna. - Budapest : Osiris, 2003

A felsőoktatás eredményessége, matematikatanárok kompetenciája / Fehérvári András. - Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

Felsütött a nap az égre. - Budapest : Írott Szó Alapítvány, 2017

A fény információtörténetéhez. - Budapest : Gondolat, 2017

Gondoltad volna? / Campbell, Guy. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2017

Gyereknevelés dán módra / Alexander, Jessica Joelle. - Budapest : HVG K., 2017

Gyógypedagógiai glosszárium. - Kaposvár : Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 2015

„Gyűlölködés helyett összefogás". - Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016

Ha fáj szeretni / Rösel, Manuela. - Budapest : Taramix, 2017

Hálóban / Weiler, Julia von. - Budapest : Dialóg Campus, 2016

Hát nem tudjátok ki vagyok? / Turunen, Ari. - Budapest : Typotex, cop. 2017

Határsáv / Perjéssy-Horváth Barnabás. - Budapest : Horváth B. D., 2017

A hegy tövében tétován / Csiby Károly. - Pozsony : AB-Art, 2017

Helynévtörténeti tanulmányok 12. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016

Hiány és létteljesség / Veres Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, 2017

Holokauszt-olvasókönyv. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2016

A humor hatása az érzelmi intelligencia fejlődésére a mesék-versek világán keresztül / Vadász Fruzsina. – Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

Idegenek, ha találkoznak / Stark, Kio. - Budapest : HVG K., 2017

Identitás, konfliktus és politikai közösség. - Kolozsvár : Egyetemi Műhely K., 2016

Ifjúságügy-módszertár / Nagy Ádám. - Budapest : Excenter Kutatóközpont, 2015

Igaz történetek mindenkiföldjéről 2. köt.. - Zenta : Vajdasági Magyar Műv. Int., 2016

Így éltünk a vas és acél országában. - Budapest : Kossuth, 2017

Informatiorum / Karvalics László, Z. - Budapest : Tinta Kvk., 2017

Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés / Lányiné Engelmayer Ágnes. - Budapest : Medicina, 2017

Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) elmélete, módszertana és alkalmazási területei / Rácz József. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2016

Iskolák veszélyben. - Kolozsvár : Nemzeti Kisebbségkutató Int., 2016

Játékoslét / Fromann Richárd. - Budapest : Typotex, cop.2017

A késői Richard Rorty filozófiája / Krémer Sándor. – Szeged : JATE Press, 2016

A ketrecbe zárt fiú és más történetek egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből / Perry, Bruce D. - Budapest : Park, 2017

A kifejezés / Rónai András. - Budapest : L'Harmattan, 2017

Kísérletezz otthon! / Benegas, Mar. - Budapest : Napraforgó, 2017

Kiterjesztett tehetséggondozás / Balogh László. - Budapest : Professzorok az Európai Magyarországért Egy., 2008

Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások / Gerő Zsuzsa. - Budapest : Flaccus, 2017

Kódjátszma / Hodges, Andrew. - Budapest : Gabo, 2015

Komilfó. - Budapest : Fekete Sas, 2016

A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés / Trentinné Benkő Éva. - Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

A középkor és a reneszánsz / Heller Ágnes. - 2016

Kreativitássuli / Kaszás György. - Budapest : Animus, 2017

Kvantumember / Krauss, Lawrence M.. - Budapest : HVG K., 2017

A lehetetlen fizikája / Kaku, Michio. - Budapest : Akkord, cop. 2010

Lélekvirágok [nyomtatott kotta]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2017

Lépéselőny / Lantos Mihály. - Budapest : Bioenergetic, 2017

Lovári - magyar kétnyelvű olvasókönyv / Janurik Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010

Magyar helyesírási szótár. - Budapest : Akadémiai K., 2017

Magyar statisztikai zsebkönyv / Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2017

Magyar társadalom- és szociálpolitika, 1990-2015 / Ferge Zsuzsa. - Budapest : Osiris, 2017

Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomtól és ellenforradalomról / Gömbös Gyula. - Máriabesnyő : Attraktor, 2017

A magyarkanizsai Népkert és Vigadó / Vázsonyi Csilla. - Újvidék : Forum, 2017

Magyarország politikai gazdaságtana / Pogátsa Zoltán. - Budapest : Osiris, 2016

Más(ik) világok, más(ik) tündéri lények a tündérmesékben / Bárdos József. - Budapest : Pont Kiadó, cop. 2017

A meghasadt én / Laing, Ronald David. - Budapest : HVG K., 2017

A mese hídszerepe. - Budapest : Pont Kiadó, cop. 2017

Mi lenne ha? / Munroe, Randall. - Budapest : Athenaeum, 2017

A mítosz filozófiája / Schreiner Dénes. - Budapest : L'Harmattan, 2017

Módszertan / Héra Gábor. - Budapest : Osiris, 2014

"Most minden valamire való férfinek itt a helye!" / Gereben Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2017

A múlt arcai / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2015

A Munkásőrség története és előzményei / Kiss Dávid. - Budapest : Magyar Napló, 2017

Negyedszázad. - Kecskemét : Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, 2016

Neked van igazad! / Aczél Petra, L. - Budapest : Tinta Kvk., 2017

Nem tudom, hogyan kell másnak lenni / Kerényi Kata. - Budapest : Magánkiadás, 2016

A népmese és a tudomány / Solymossy Sándor. - Onga : Nemzeti Örökség Kiadó, 2017

Netnyelvészet / Veszelszki Ágnes. - Budapest : L'Harmattan, 2017

New York-i séták a tudomány körül / Hargittai István. - Budapest : Akadémiai K., 2017

Az ókori Egyiptom. - Budapest : Kossuth, 2017

Az ókori Róma 30 másodpercben / Holland, Simon. - Budapest : Babilon, cop. 2017

Okosodó II / Pappné Lakatos Marianna. - Debrecen : Dela Kvk., 2017

Okostojás / Siegel, Daniel J.. - Budapest : Jaffa, cop. 2017

Az Ószövetség történténete / Cziglányi Zsolt. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2016

Ölelni és ölre menni / Stipkovits Erika, L. - Budapest : HVG K., 2016

Pál apostol túlvilági látomásai / Peres Imre. - Debrecen : DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóint., 2016

Péntekre új tinédzser / Leman, Kevin. - Budapest : Harmat, 2017

Pillantások a végidőkbe / Peres Imre. - Debrecen : DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóint., 2016

Populáris zene és államhatalom. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, cop. 2017

Populizmus, népiség, modernizáció / Bartha Ákos. – Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017

A protestáns etika kézikönyve. - Budapest : Kálvin, 2017

Rend és ritmus - mint a belső lényeg szép külső megnyilvánulása - az irodalmi nevelésben / Goda Imre. - Budapest : Savaria University Press, 2016

A reneszánsz gyermekképe / Endrődy-Nagy Orsolya. – Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

Retorika és szövegalkotás / Major Hajnalka. - Budapest : Takács Etel Pedagógiai Alapítvány, 2015

Rítus és logika / Fericsán Kálmán. - Budapest : Agroinform,  2017

Robotok kora / Ford, Martin. - Budapest : HVG K., 2017

Roma Foglalkoztatási Stratégia / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Gondolat, 2017

A romani nyelv alapjai / Janurik Tamás. - Budapest : Ad Librum, 2010

Romano - ungriko alava / Karsai Ervin. - Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, 1997

Storytelling / Gallo, Carmine. - Budapest : HVG K., 2016

Szárnyakat adni / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, cop. 2017

Szemelvények a gyógypedagógia területéről / Gelencsérné Bakó Márta. - Kaposvár : Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 2015

A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban / Kenyhercz Róbert. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013

Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban / Kiss Ulrich. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2017

Szolgálva, nem tündökölve. - Budapest : ISZT Alapítvány, 2017

Tanárnőkérem / Budai Éva. - Budapest : Syllabux, 2017

A titok fenomenológiája a cigány népmesében. - Debrecen : Didakt, 2015

Top 2000 magyar szó / Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Tinta Kvk., 2017

Továbbélő utópiák. - Budapest : Gondolat, 2017

Tudatos életvezetés. - Győr : Publio, 2017

Utazás Pestről - Budapestre, 1843-1907 / Ágai Adolf. - Budapest : Fekete Sas, 2017

Válogatott prédikációk / Eckhart mester. - Budapest : Typotex, 2017

A varázsbolt / Doty, James R. - Budapest : Bioenergetic, 2017

Vétkeztünk ... / Fazakas Sándor. - Budapest : L'Harmattan, 2017

Vigyázz otthon, hogy sose érjen baj! / Nógrádi Gábor. – Göd : Presskontakt, cop. 2017

Világkép / Kepes András. - Budapest : Libri, 2017

Világló részletek / Nádas Péter. - Budapest : Jelenkor, 2017

Vissza a gyökerekhez / Renz-Polster, Herbert. - Budapest : Ursus Libris, 2017

Zawinul, életem a jazz / Baumann, Gunther. - Budapest : Aposztróf K., 2007

Zenei lexikon / Balázs István. - Budapest : Corvina, 2017

Zsoltármagyarázatok 1-2. köt. / Augustinus Aurelius. - Budapest : L'Harmattan, 2017