Folyóirataink

 Teológiai nyomtatott folyóirataink

2021-ben

(A színnel jelzett folyóratra kattintva  elérhető annak ingyenes digitális változata, illetve archívuma )

  Acta Papensia  : A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei (Archívum :2001-2017)

Calvin Theological Journal : Calvin Theological Seminary kiadványa

Collegium Doctorum : A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának honlapja (Archívum : 2014-2018 )

Confessio : A Magyarországi Református Egyház Figyelője (Archívum:2015-2021)

Credo: Evangélikus folyóirat . (Archívum :1995-2019) 

Deutsches Pfarrerblatt : Németországi Evangélikus Lelkészek folyóirata

Dunántúli Református Lap : a Dunántúli Református Egyházkerület lapja 

Egyházfórum : Keresztény közéleti-kulturális folyóirat (Archívum : 2005-2020 )

Egyháztörténeti Szemle (Archívum: 2000-2020)

Eine Welt

Ephemerides Theologicae lovaniensis (Archívum: 1985- )

Erdélyi Örmény Gyökerekaz Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa (Archívum: 1997-2020)

Evangelische Theologie

Fons: Forráskutatás és történeti segédtudományok (Archívum :1994-2021)

Hungarian Review

Igazság és Élet: Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára

Internationale Kircliche Zeitschrift

Kálvinista Szemle : A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos havilapja

Korunk

Lelkipásztor : Evangélikus Teológiai Szakfolyóirat(Archívum Medit: 1924-2019)

Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim

Magyar Sion: Lektorált egyházitudományos folyóirat (Archívum : 2007-2020)

Múlt és Jövő

Neue Wege

Ökumenische Rundschau

Pannonhalmi Szemle : a Pannonhalmi Főapátság  folyóirata

Praktische Theologie

Református Egyház

Református Szemle: Lektorált teológiai szakfolyóirat ( Archívum : 2010-2020 )

Református Tiszántúl

Reformátusok Lapja: A Magyarországi Református Egyház hetilapja (Archívum : 2019- )

Revue d'histoire et de philosophie religieuses : Vallástörténeti és filozófiai szemle

Sapientiana : a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskol-a folyóirata ( Archivált : 2008-2019 )

Sárospataki Füzetek  ( Archívum 1997-2017 )

Scottish Journal of Theology

Sola Scriptura : Teológiai szakfolyóirat

Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok :    a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata ( Archívum : 2008-2018 )

Szombat : Zsidó politikai és kulturális folyóirat

Theologiai szemle : Lektorált szakfolyóirat ( Archívum : 1925-2017)

Theologische Literaturzeitung

Új Élet 

Verkündigung und Forschung

Vetus Testamentum 

Vigilia ( Archívum 1935-2021)

Zeitschrift für die alttestamentliche wissenschaft

Zeitschrift für Dialektische Theologie

Zeitschrift für Kirchengeschichte

Zeitzeichen

Egyéb közéleti, kultúrális, tudományos és ismeretterjesztő folyóirataink:

Barátság: kulturális és közéleti folyóirat:

Édes anyanyelvünk : ( Archívum : 1979-  )

Élet és irodalom 

Élet és tudomány : Tudományos Ismeretterjesztő Hetilap

Ezredvég : Irodalmi, művészeti és társadalompolitikai folyóirat ( Archívum : 1991-2020 )

Fejlesztő pedagógia

Gyógypedagógiai szemle :  a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata ( Archívum : 1992-2019 )

Hajdu-Bihari Napló : Hajdú-Bihar megyei hírportál (könyvtárunkban elérhető a digitális Napló)

HVG

Iskolaszolga : Közoktatási szolgáltató kiadvány

Könyv, könyvtár, könyvtáros ( Archívum : 1997-2020 )

Könyvtári Figyelő : könyvtár és információtudományi szakfolyóirat ( Archívum : 1958-2020 )

Magyar Nyelv :  a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata ( Archívum : 1996-2020 )

Magyar Nyelvőr : a MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata ( Archívum : 1999-2020 )

Magyar Református Nevelés : Református pedagógiai folyóirat ( Archívum : 2000-   )

Mediárium : Társadalom- Egyház- Nevelés (Archívum : 2007-2018 )

Módszertani Közlemények ( Archívum : 1961-2019 )

Néző Pont : Irodalom- Kultúra- Művészetek

Nők lapja 

Óvodai nevelés

Ötletmozaik

Rubicon : Történelmi Magazin

Szociológiai szemle : a Magyar Szociológiai Társaság lektorált folyóirata ( Archívum: 1991-2020 )

Természetbúvár

 Valóság : A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata