Irodalomkutatás

A könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó témákban megrendelésre és díjazás ellenében irodalomkutatást, bibliográfia készítést vállal. A térítési díjakat a könyvtár tanévenként állapítja meg.

Lásd Könyvtárhasználati szabályzat