Könyvtárközi kölcsönzés

A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja a könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását, a felmerülő költségek megtérítését. A másolatban kért dokumentum – a számla kiegyenlítését követően – az olvasó tulajdonát képezi.

Külföldről kért dokumentum kölcsönzéséért az OSZK 4.500,- Ft/dokumentum térítési díjat számol fel, melyet a kérő olvasónak kell megtéríteni. 

Lásd Könyvtárhasználati szabályzat