Olvasóterem használata

Csak helyben használhatóak a kézikönyvtári könyvek, a bibliai kommentárok, a kötelező irodalom helyben használatra kijelölt példányai, a védettnek nyilvánított állomány, a napilapok és folyóiratok legfrissebb számai, valamint a kutatóintézeti és a tanszéki letéti könyvtárak állományából ebbe a kategóriába besorolt egyéb dokumentumok.

A helyben használat mint könyvtári szolgáltatás érvényes olvasójeggyel vehető igénybe, amelyet a könyvtáros ellenőriz.

Az olvasótermekbe kért dokumentumok csak helyben használhatók.

Lásd Könyvtárhasználati szabályzat