Teológiai nyomtatott folyóirataink 2022-ben

Acta Papensia: A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei (Archívum: 2001-2017)

Calvin Theological Journal: Calvin Theological Seminary kiadványa

Collegium Doctorum: A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának honlapja (Archívum: 2014-2018)

Confessio: A Magyarországi Református Egyház Figyelője (Archívum: 2015-2021)

Credo: Evangélikus folyóirat. (Archívum: 1995-2019)

Deutsches Pfarrerblatt: Németországi Evangélikus Lelkészek folyóirata

Dunántúli Református Lap: a Dunántúli Református Egyházkerület lapja

Egyházfórum: Keresztény közéleti-kulturális folyóirat (Archívum: 2005-2020)

Egyháztörténeti Szemle (Archívum: 2000-2020)

EineWelt

Ephemerides Theologicae lovaniensis (Archívum: 1985-)

Erdélyi Örmény Gyökerek: az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülethavonta megjelenő kiadványa(Archívum: 1997-2020)

Evangelische Theologie

Fons: Forráskutatás és történeti segédtudományok (Archívum: 1994-2021)

Hungarian Review

Igazság és Élet: Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára

Internationale Kircliche Zeitschrift

Kálvinista Szemle: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos havilapja

Korunk

Lelkipásztor: Evangélikus Teológiai Szakfolyóirat(Archívum Medit: 1924-2019)

Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim

Magyar Sion: Lektorált egyházitudományos folyóirat (Archívum: 2007-2020)

Múlt és Jövő

Neue Wege

Ökumenische Rundschau

Pannonhalmi Szemle: a Pannonhalmi Főapátság folyóirata

Praktische Theologie

Református Egyház

Református Szemle: Lektorált teológiai szakfolyóirat (Archívum: 2010-2020)

Református Tiszántúl

Reformátusok Lapja: A Magyarországi Református Egyház hetilapja (Archívum: 2019-)

Revue d'histoire et de philosophie religieuses: Vallástörténeti és filozófiai szemle

Sapientiana: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskol-a folyóirata (Archivált: 2008-2019)

Sárospataki Füzetek (Archívum 1997-2017)

Scottish Journal of Theology

Sola Scriptura: Teológiai szakfolyóirat

Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok: a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata (Archívum: 2008-2018)

Szombat: Zsidó politikai és kulturális folyóirat

Theologiai szemle: Lektorált szakfolyóirat (Archívum: 1925-2017)

Theologische Literaturzeitung

Új Élet

Verkündigung und Forschung

Vetus Testamentum

Vigilia (Archívum 1935-2021)

Zeitschrift für die alttestamentliche wissenschaft

Zeitschrift für DialektischeTheologie

Zeitschrift für Kirchengeschichte

Zeitzeichen

Egyéb közéleti, kultúrális, tudományos és ismeretterjesztő folyóirataink:

Barátság:kulturális és közéleti folyóirat:

Édes anyanyelvünk: (Archívum: 1979-)

Élet és irodalom

Élet és tudomány: Tudományos Ismeretterjesztő Hetilap

Ezredvég: Irodalmi, művészeti és társadalompolitikai folyóirat (Archívum: 1991-2020)

Fejlesztő pedagógia

Gyógypedagógiai szemle:a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata (Archívum: 1992-2019)

Hajdu-Bihari Napló: Hajdú-Bihar megyei hírportál(könyvtárunkban elérhető a digitális Napló)

HVG

Iskolaszolga: Közoktatási szolgáltató kiadvány

Könyv, könyvtár, könyvtáros(Archívum: 1997-2020)

Könyvtári Figyelő: könyvtár és információtudományi szakfolyóirat (Archívum: 1958-2020)

Magyar Nyelv: a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata (Archívum: 1996-2020)

Magyar Nyelvőr: a MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata (Archívum: 1999-2020)

Magyar Református Nevelés: Református pedagógiai folyóirat (Archívum: 2000-)

Mediárium: Társadalom- Egyház- Nevelés (Archívum: 2007-2018)

Módszertani Közlemények (Archívum: 1961-2019)

Néző Pont: Irodalom- Kultúra- Művészetek

Óvodai nevelés

Ötletmozaik

Rubicon: Történelmi Magazin

Szociológiai szemle: a Magyar Szociológiai Társaság lektorált folyóirata (Archívum: 1991-2020)

Természetbúvár

Valóság: A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata