• Csak helyben használhatóak a kézikönyvtári könyvek, a bibliai kommentárok, a kötelező irodalom helyben használatra kijelölt példányai, a védettnek nyilvánított állomány, a napilapok és folyóiratok legfrissebb számai, valamint a kutatóintézeti és a tanszéki letéti könyvtárak állományából ebbe a kategóriába besorolt egyéb dokumentumok.

  A helyben használat mint könyvtári szolgáltatás érvényes olvasójeggyel vehető igénybe, amelyet a könyvtáros ellenőriz.

  Az olvasótermekbe kért dokumentumok csak helyben használhatók.

  Lásd Könyvtárhasználati szabályzat

 • A könyvtár munkatársai a könyvtárhasználók részére a szakirodalmi és az irodalomkutatás segédeszközeiben való keresésről egyedi szóbeli tájékoztatást nyújtanak.

 • A könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó témákban megrendelésre és díjazás ellenében irodalomkutatást, bibliográfia készítést vállal. A térítési díjakat a könyvtár tanévenként állapítja meg.

  Lásd Könyvtárhasználati szabályzat

 • A DRHE Maróthi György Könyvtár felhasználói számára a szabályzatban meghatározott feltételek mellett nyitvatartási időben számítógépes hozzáférést biztosít az alábbi elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez:

  Könyvtári katalógus (OPAC) használata
  Egyéb könyvtári adatbázisok használata
  Internet elérés
  Elektronikus levelezés
  Szövegszerkesztés (táblázatkezelés, prezentáció)
  Online és offline adatbázisok használata
  Nyomtatás
  Neptun
  Letöltés, mentés

  Lásd Könyvtárhasználati szabályzat

 • A könyvtár a szerzői jogok figyelembevételével az állományában lévő dokumentumokról másolatot készít. A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.

  Lásd Könyvtárhasználati szabályzat

 • A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja a könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását, a felmerülő költségek megtérítését. A másolatban kért dokumentum – a számla kiegyenlítését követően – az olvasó tulajdonát képezi.
  Külföldről kért dokumentum kölcsönzéséért az OSZK 4.500,- Ft/dokumentum térítési díjat számol fel, melyet a kérő olvasónak kell megtéríteni.

  Lásd Könyvtárhasználati szabályzat

 • A Nemzeti Audiovizuális Archívum a televízió- és rádiós műsorok nemzeti kötelespéldány archívuma, amely az M1, M2, Duna Televízió, RTL Klub és TV2, valamint a 3 közszolgálati rádiócsatorna műsorait gyűjti, katalogizálja és hozzáférhetővé teszi. Könyvtárunk NAVA Pont. A NAVA-pontok korlátlan hozzáférést kaphatnak az Archívum gyűjteményeihez. Könyvtárunkban ez az archívum ingyenesen használható.

  Lásd Könyvtárhasználati szabályzat

 • Könyvtárunk eMagyarország pont, ahol képzett tanácsadó segíti a hivatalos ügyintézést.

 • Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 1998 óta működik a kultúráért felelős minisztérium támogatásával. A szolgáltatás célja, hogy minden állampolgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat vagy egyéb dokumentum.
  Ha a tanulásához, kutatásához, munkájához keresett dokumentumokat könyvtárunkban nem találja meg, kérésére az eredeti anyagot vagy annak elektronikus, illetve papírmásolatát más könyvtárakból beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk.
  Az olvasói kérések teljesítésekor a dokumentumszolgáltatás legoptimálisabb formájának kiválasztását számos körülmény befolyásolhatja: a szolgáltató könyvtár könyvtárhasználati szabályzata, a szerzői jogi törvény éppúgy mint a felhasználó sajátos szempontjai és az, hogy az olvasó vállaja-e a szolgáltatás esetleges költségét.

  Országos közös katalógus és könyvtárközi kölcsönzés